અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for Practitioner in midwifery (N.P.M.) Posts 2021

Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.
Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment 2021


Job Details:
Posts: Practitioner in midwifery (N.P.M.) 

Total No. of Posts: 09

Eligibility Criteria: 
Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 
  • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?
  • Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to the given address in the advertisement.

AdvertisementClick Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment