અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

District Rural Development Agency, Aravalli - Modasa Recruitment for Various Posts 2021

District Rural Development Agency, Aravalli - Modasa has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below.

District Rural Development Agency, Aravalli - Modasa Recruitment 2021


Job Details:

Posts:
District Level Posts: 
 • District Co-ordinator: 01
 • I.E.C./Equity/ Social & Behaviour Change Communication Consultant: 01
 • Monitoring & Evolution cum M.I.S. Consultant: 01
 • Engineer/ Supervisor: 01
 • Data Entry Operator: 01
Taluka Level Posts: 
 • Block Co-ordinator: 01
 • Cluster Co-ordinator: 05

Total No. of Posts: 11 Posts

Educational Qualification

 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

 • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

 • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.


AdvertisementClick Here


Last Date

 • Within 10 days from the date of Advt. Published (Advt. Published Date: 20-01-2021)

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment