અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GSSSB Head Clerk, Sub Accountant/ Sub Auditor, Sub Inspector Instructor, Havaldar Instructor & Various Other Posts 2021

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) has published an Advertisement for below mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. 


Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Recruitment 2020

Job Details:
Posts:
 • Dy. Inspector: 39
 • Sub Inspector Instructor: 27
 • Havaldar Instructor: 18
 • Sub Accountant/Sub Auditor: 320
 • Head Clerk: 157
 • Sr. Scientific Assistant: 20
 • Additional Assistant Engineer (Mech): 37
 • Chemical Assistant: 06
 • Horticulture Inspector: 12
 • Sanitary Inspector: 10
 • Wiremen: 20
 • Manager Grade-2 (Guest house / Rest House Manager): 07

Total No. of Posts: 673

Educational Qualification
 • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Application Fee
 • Candidates have to pay Rs. /- + Rs. /- (Postal Charges)  through challan at the computer-based post office. 

Selection Process: 
 • Candidates will be selected based on the competitive written exam, PET, Merit (Please read full notification for more details)

How to Apply ?: 
 • Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

AdvertisementClick Here

Notification: Click Here (Available soon)


Apply Online: Click Here Important Dates:
 • Starting Date of Online Application: 05-02-2021
 • Last Date to Apply Online: 01-03-2021
 • Last Date to pay Application Fees: 06-03-2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment