અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

GSTES, Gandhinagar Recruitment for Teaching Posts & Clerk cum Accountant Posts 2021

Gujarat State Trible Education Society (GSTES), Gandhinagar has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below. Keep checking Maru Gujarat regularly to get the latest updates.

Job Details:

POST:
Teaching Posts (Maths/Science, English, Social Science)
Clerk cum Accountant 

Educational Qualification

  • Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: 

  • Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply ?: 

  • Eligible candidates may send their application & necessary documents to the given address in the advertisement.
Note: Candidates are suggested to read the official notification before applying.


AdvertisementClick Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment