અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Rajkot Municipal Corporation Recruitment 2021|Junior Clerk 122 Vacancies
Rajkot Municipal Corporation Recruitment 2021:Rajkot Municipal Corporation (RMC) Published 122 Junior Clerk Posts Vacancy Notification 2021
.Know All Details About This Recruitment Given Below.
Rajkot Municipal Corporation Recruitment 2021
Corporation Name: Rajkot Municipal Corporation (RMC)
Posts Name: Junior Clerk
Total Posts: 122
Job Location: Rajkot
Last Date: 09/02/2021
Posts Details:

Junior Clerk:122 Posts
RMC Junior Clerk Recruitment Education Qualification:


Bachelor’s Degree from a recognized University or equivalent.
The candidates appearing in the final year of their graduation can also apply.
Know Basic Knowledge Of Computer.


Age Limit:


Minimum Age Limit 18 Years And Maximum Age Limit 35 Years.
Category Wise Age Relaxation Applicable.


Selection Process:

The Selection Process will be conducted in 2 tiers as indicated below:


Written Exam
Computer Proficiency Test/ Data Entry Skill Test.


How To Apply:

Interested And Eligible Candidates Should Be Apply Online Through Official SMC Website http://www.rmc.gov.in Before 09/02/2021.
Application Fees:


General Category:Rs.500/-
OBC/EWS/SC/ST Category:Rs.250/-


Salary:

●Rs.19950/- Five Year Fix(Pay Level 19900-63200/-)


Read Official Notification
Apply Online


Important Date:


Online Application Starting Date:17/01/2021
Last Date For Submiting Application:09/02/2021
Application Print Last Date:12/02/2021

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment