અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Suraksha Setu Society Surat Recruitment 2021 Apply For Project Consultant
Suraksha Setu Society Surat Recruitment 2021: Suraksha setu Society Surat Rural has Recently published the Project Consultant Recruitment 2021 Notification. Eligible Candidates Apply Before Last Date, More Detail given below Article.

Suraksha Setu Society Surat Recruitment 2021: It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in Suraksha Setu Society. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Post Name: Project Consultant

No. Of Post: 02 Post

Salary: 10000/-

Education Qualification:

Any Graduate
Knowledge of English / Hindi / Gujarati Language OR
Knowledge of Computer Work.
Age Limit: 20 To 40 Years. Age as on 01.01.2021

Application Fees: There Is No Application Fees.

Note: Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification, Experience Or Other Terms & Condition.

Selection Process: Candidates will be selected based on Qualification, Experience OR an interview.

How To Apply:

Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.
Address:
police adhixakni kacheri, Surat Gramya,
Near Ichchhanath Mahadev,
Athwalines, Prarthna Sangh Bhadrashram,
Government Quarters,
Surat, Gujarat 395007

Important Date: Last Date: 25.01.2021

Notification: Click Here

Application Form And Rules: Click Here

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment