અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ
Join our Telegram Channel To Get Latest Notification!

Vadodara Online Virtual Bharti Mela 2021

Vadodara Online Virtual Bharti Mela 2021Vadodara Online Virtual Bharti Mela 2021: Virtual Recruitment Fair organized by the Office of the Assistant Director (Employment), Vadodara, managed by the Department of Labor and Employment, Director Employment and Training, Gandhinagar.

Vadodara Online Virtual Bharti Mela 2021: It is a good opportunity for all the interested candidates who are looking for jobs in Vadodara Online Virtual Bharti Mela. For more information related to Educational Qualification, Age Criteria, Selection Mode, Important Date and other Eligibility process please read the below article carefully. Also must read the official advertisement in detail before applying.

Post No. Of post
  • Various Not Specified
Education Qualification
  • 8th Pass, 10th Pass, 12th Pass, ITI, Graduate, Diploma, Engineering, Nursing & Others.
Age Limit
  • Not Specified
Application Fees
  • There is No Application Fees.
Note: Before Apply Please Read Official Advertisement For Desirable Qualification Or Other Terms & Condition. 

Selection Process
  • Candidates will be selected based on Qualification, Experience OR an Online Interview Via Google Meet OR Telephonic.
How To Apply
  • Interested Candidates may Apply Online Through official Website.
Important Date
  • Starting Date: 12.01.2021
  • Last Date: 25.01.2021
Important Date of This Jobs are Below link: 

You may like these posts

અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Post a Comment