અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Article in : EDUCATION NEWS

Whatsapp Based online Exam for std 3 TO 12 Students Maru Gujarat

Whatsapp Based online Exam for std 3 TO 12 Students Maru Gujarat

[News Report] If You Want A Job Now, Call The Chief Minister Directly And You Will Get The Job The Next Day

[News Report] If You Want A Job Now, Call The Chief Minister Directly And You Will Get The Job The Next Day

Digital Gujarat Online Post Material. Shishyavrutti Yojana

Digital Gujarat Online Post Material. Shishyavrutti Yojana

Digital Gujarat Tablet Scheme 2021 Online Registration @digitalgujarat.gov.in

Digital Gujarat Tablet Scheme 2021 Online Registration @digitalgujarat.gov.in

Police Constable Recruitment 2021|LRD Constable Syllabus & Exam Pattern

Police Constable Recruitment 2021|LRD Constable Syllabus & Exam Pattern

School Mitr Application download

School Mitr Application download

New hope of employment this year, Gujarat government will recruit more than 35 thousand vacancies:- Sandesh News Report.

New hope of employment this year, Gujarat government will recruit more than 35 thousand vacancies:- Sandesh News Report.

Talim Rojagar Registration 2021

Talim Rojagar Registration 2021