અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Article in : Pariptra

New hope of employment this year, Gujarat government will recruit more than 35 thousand vacancies:- Sandesh News Report.

New hope of employment this year, Gujarat government will recruit more than 35 thousand vacancies:- Sandesh News Report.

Circular Regarding Commencement of Std-10 and Std-12 Classes

Circular Regarding Commencement of Std-10 and Std-12 Classes